Home / Software Posts / Natywny format DGN

Natywny format DGN

Nanette Dorando Profile Image

Nanette Dorando, Bentley Expert

Women on computer

Share

MicroStation może pracować w 3 trybach pracy: V7, DGN oraz DWG. Gdy MicroStation działa w jednym z tych trybów pracy, może odczytywać i zapisywać format pliku, który jest z nim związany. Co jest szczególnie istotne w przypadku formatu DWG.

Formaty plików projektowych V7, DGN i DWG są obsługiwane w MicroStation.

W trybie DWG Only Work Flow można również otwierać pliki projektowe w formacie DXF w trybie Read-Write. Format DXF powinien być używany tylko wtedy, gdy nie ma alternatywy, gdyż generuje on duże pliki, a przetwarzanie jest powolne.

Co to jest format plików projektowych V7? Format DGN V8 został wprowadzony wraz z MicroStation V8 w 2001 roku. Stary format DGN V7 miał wiele ograniczeń na przykład pliki nie mogły być większe niż 32 MB, dlatego też zdefiniowano nowy format (V8). Format V8 jest również używany w MicroStation. Oryginalny format, zdefiniowany w 1979 roku przez Intergraph, jest tym, co nazywamy formatem V7.

MicroStation supports native DGN file in infrastructure projects

 

DGN jest natywnym formatem dla MicroStation, z czego wynikają między innymi takie zalety jak szybkość i stabilność pracy oraz dostęp do wsystkich funkcjonalności MicroStation. W trybach pracy V7 i DWG jesteś ograniczony do możliwości dostępnych w starszej wersji MicroStation oraz w przypadku formatu DWG do możliwości AutoCAD.
 
Podczas pracy z plikami projektowymi w formacie V7 i DWG masz do wyboru kilka opcji:
  • Pozostaw pliki w stanie, w jakim są. Nie konwertuj do formatu DGN. Użyj plików jako odniesienia; użyj tylko do odczytu. 
  • Przekonwertuj plik V7 lub DWG do formatu DGN. Jest to zalecane w przypadku dłuższej pracy z tymi danymi.
W każdej konwersji istnieje ryzyko utraty informacji czy ustawień. Konwersja jest jak tłumaczenie z jednego języka na drugi. Możesz stracić niektóre szczegóły w tłumaczeniu. Dla konwersji można dokonać ustawień, które zmieniają wynik konwersji. Ustawienia te są zapisywane i mogą być ponownie wykorzystane. Konwersja z DGN do DWG i z DWG do DGN może być wykonana w Konwersji wsadowej. Jest to przydatna opcja, gdy trzeba przekonwertować wiele plików projektowych.
 
MicroStation obsługuje poniższe wydania dla formatu DWG programu AutoCAD, zarówno w przypadku importu, jak i eksportu.
 
MicroStation supports any AutoCAD file format
 
Niestandardowe obiekty utworzone przez produkty AEC firmy Autodesk mogą być wyświetlane w MicroStation po zainstalowaniu modułów Object Enablers.
 
A coo może zapewnić AutoCAD? Funkcjonalność odczytu i zapisu plików DGN jest zawarta w programach AutoCAD Map i AutoCAD Civil. Nie ma jej w produkcie podstawowym. AutoCAD 2008 i nowsze wersje mogą importować i podkładać pliki DGN V8. AutoCAD 2009 i nowsze wersje obsługują również format DGN V7. Oznacza to, że należy wykonać kopię oryginalnego pliku DWG.
 
Pomoc systemu MicroStation zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich opisanych funkcji. Dostęp do Pomocy, nawet jeśli oprogramowanie MicroStation nie jest zainstalowane, można uzyskać na stronie: https://docs.bentley.com.
 
Zainteresowany MicroStation?

 

Relevant Tags

Both CAD (Computer-Aided Design) and BIM (Building Information Modeling) are popular software technologies used in the architecture, engineering, and construction ...
Whether it is a small renovation project or a massive university campus, centralized storage and sharing of this ever-increasing amount ...
Save valuable project time, increase productivity, and streamline your workflow with MicroStation’s default shortcuts! Shortcuts provide easy and quick access ...