Home / Software Posts / Menedżer ulubionych tekstów z typami elementów i bez nich

Menedżer ulubionych tekstów z typami elementów i bez nich

Azhar Waseem Profile Image

Azhar Waseem, Bentley Expert

A man works at a computer in a modern office while colleagues collaborate in the background.

Share

Ulubione teksty

Ulubione teksty to fragmenty tekstu, które zostały zapisane na liście „ulubionych”, dzięki czemu można je łatwo ponownie wykorzystać bez konieczności ich wielokrotnego wpisywania. Twórz i edytuj ulubione teksty za pomocą pól tekstowych opartych na właściwościach w celu przyśpieszenia umieszczania etykiet w projektach.

Ulubione teksty pozwalają zaoszczędzić czas i zminimalizować ilość powtarzających się zadań opisywania podobnych elementów.

Menedżer ulubionych tekstów

Menedżer ulubionych tekstów pozwala tworzyć, edytować, modyfikować, zmieniać nazwy i usuwać ulubione teksty.

Pozwala je kategoryzować i porządkować w oparciu o potrzeby i standardy.

Dostęp do menedżera ulubionych tekstów można uzyskać z poziomu edytora tekstu, wybierając opcję „Zarządzaj” z rozwijanej listy “Ulubione”.

Accessing Text Favorites Manager for annotating text

 

Ulubione teksty można używać do przedstawiania różnych typów tekstu:

“Ulubiony tekst” z indywidualnym tekstem

Możesz bezpośrednio dodać tekst, który chcesz zapisać, na przykład “Elevator”.

 

Using Elevator as a Text Favorite for annotating text

Następnie możesz użyć tego ulubionego tekstu, żeby kilkakrotnie umieścić powtarzający się tekst w swoim projekcie.

Placing Repetitive Text several times in annotated drawings

“Ulubione teksty” przy użyciu właściwości elementu

W Update 16 wprowadzono filtr “Wybierz element” do menedżera ulubionych tekstów. Umożliwia on wybranie elementu oraz właściwości do skojarzenia z ulubionym tekstem. Podczas tworzenia nowego ulubionego tekstu możesz wybrać element, zobaczyć jego właściwości i wybrać wartość właściwości do powiązania z ulubionym. Po wybraniu wartości właściwości dla elementu, pola dialogowe menedżera ulubionych tekstów, takie jak “Typ pola”, “Typ pola podrzędnego” i inne, są wypełniane automatycznie na podstawie wybranej wartości właściwości.

Text Favorites using Element Properties in annotating text

Text Favorites using Element Properties in annotated drawings

 

“Ulubiony tekst” przy użyciu typu elementu

Menedżer ulubionych tekstów w MicroStation CONNECT Edition obsługuje różne typy właściwości elementów w celu umożliwienia ponownego wykorzystania adnotacji opartych na właściwościach.Ulubione teksty utworzone w menedżerze ulubionych tekstów mogą zawierać pola zastępcze oraz pola z wartościami właściwości. Możesz skojarzyć typ elementu w typie pola podczas tworzenia ulubionego tekstu lub zarządzania nim. Można wybrać definicję “typu elementu” i właściwości “typu elementu” dostępne w oknie dialogowym menedżera ulubionych tekstów.

Umożliwi to bardziej elastyczną pracę w oparciu o szczegółowe informacje o elementach w projekcie.

Favorite texts using Item Type/Items

Favorite texts using Element Type/Items

Aktualizacja tych pól następuje automatycznie w oparciu o właściwości.

Initial text before annotating

 

Tekst początkowy

 

Automatically updated annotating text after property editing

Po edycji właściwości tekst zostanie automatycznie zaktualizowany

Relevant Tags

Overall, MicroStation is a powerful tool for civil design projects from roads to bridges, tunnels to railways, and everything in ...
Both CAD (Computer-Aided Design) and BIM (Building Information Modeling) are popular software technologies used in the architecture, engineering, and construction ...
WS Atkins overcame rail design challenges and site constraints with MicroStation’s parametric modeling capabilities. ...