Home / Software Posts / Formaty plików wspieranych przez MicroStation

Formaty plików wspieranych przez MicroStation

Bentley Expert Profile Image

Bentley Expert

CAD Engineers like MicroStation Benefits

Share

Natywnym formatem plików w MicroStation jest plik projektowy *.DGN, a w tym artykule przyjrzymy się bliżej różnym formatom plików, z którymi MicroStation może współpracować.

Na początku ustalmy co to jest format pliku? Otóż jest to sposób, w jaki plik z informacją graficzną (wektorową lub rastrową) jest przechowywany na Twoim komputerze w bitach i bajtach. Każdy dostawca oprogramowania ma swój własny sposób, który najlepiej dopasowany jest do swojego przeznaczenia. Kolejną ważną kwestią jest ustalenie czy istnieje jakiś standard. I odpowiedź jest pozytywna, istnieje wiele standardów zapisu plików. I właśnie to często może stanowić problem. Z pomocą przychodzi MicroStation ze swoimi możliwościami w zakresie wspieranych formatów plików.

W tym kontekście wspieranych oznacza:

  • Otwarcie pliku w trybie read only albo dołączenie jako referencja
  • Otwarcie pliku w trybie edycji (tryb read and write) tak aby można było nanosić zmiany
  • Import – konwersja pliku do formatu DGN
  • Export – zapis pliku w innym formacie

MicroStation może pracować z plikami w formatach DGN, V7, i DWG. Przy czym V7 jest starszą wersją formatu DGN, a DWG jak wiadomo, jest formatem natywnym dla AutoCAD.

Proces zmiany pliku z jednego formatu na inny nazywany jest konwersją. To jest jak tłumaczenie tekstu z jednego języka na inny. I tak jak w przypadku tłumaczenia tekstu, proces obarczony jest ryzykiem błędu. Tłumacząc tekst używamy słownika i reguł gramatycznych, w konwersji podobną rolę pełnią ustawienia – pozwalają w pewien sposób kontrolować proces. Dlatego konwersja nie jest rekomendowanym sposobem pracy jeżeli nie jest konieczna.

Sprawdźmy teraz jakie formaty plików są obsługiwane przez MicroStation!

Zapisz jako

Możesz skorzystać ze sposobu zapisu Zapisz jako dla wszystkich formatów plików, które mogą być otwarte przez MicroStation w trybie read and write.

CAD file format

 

Możesz także użyć narzędzia Export. Różnica jest taka, że Zapisz jako spowoduje utworzenie nowego pliku i ten plik zostanie otwarty, po użyciu polecenia Export plik zostanie zapisany ale nie otwarty.

Import

Za pomocą importu można wczytać dane wektorowe z pliku w formacie innym inż. DGN do aktualnie otwartego pliku DGN. W menu w zakładce import widać wiele formatów plików pogrupowanych w trzy kategorie.

Importing design files

 

Export

Opcja Export znajduje się w tym samym menu. Służy do zapisu danych z aktualnie otwartego modelu do pliku w innym formacie. Dostępne formaty wyjściowe są pogrupowane w cztery kategorie.

Exporting design files

 

Dołącz jako referencję

Tym sposobem możemy dołączać dowolne dane wektorowe do modelu. Dane są dołączane w trybie Read only. Istnieje możliwość nadawania atrybutów takich jak: skala, umiejscowienie, prezentacja. Poniżej znajduje się lista formatów plików jakie można dołączać jako referencję.

Attaching Reference in Design Files

 

Dołącz jako raster

Tak, lista formatów plików rastrowych jest długa. Tym obrazom dołączanym do modelu można między innymi nadać pozycję, kolejność wyświetlania, transparentność i wiele innych właściwości.

DGN file and DWG file

Raster Convert

MicroStation pozwala również na konwertowanie plików rastrowych. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany rozmiaru, rozdzielczości, koloru, systemu współrzędnych geograficznych. Oto okno dialogowe:

CAD file format

 

Chmury punktów oraz Reality Mesh

Formaty Chmur Punktów jakie można wczytać do MicroStation poniżej.

Design files

 

Po odczytaniu chmura punktów jest konwertowana do wewnętrznego formatu MicroStation *.POD.

W oknie dialogowym chmury punktów dostępne są opcje eksportu i konwersji.

Point Cloud design files

 

Najbardziej aktualną listę obsługiwanych formatów plików można znaleźć w dokumentacji Pomocy MicroStation.

Pomoc można znaleźć w dokumentacji produktu. W Aktualizacji 15 została dodana możliwość dołączenia modelu iModel jako odnośnika.

Nieco większa liczba formatów jest wspierana przez OpenCity MAP a zwłaszcza formatów GIS.

Relevant Tags

Both CAD (Computer-Aided Design) and BIM (Building Information Modeling) are popular software technologies used in the architecture, engineering, and construction ...
Whether it is a small renovation project or a massive university campus, centralized storage and sharing of this ever-increasing amount ...
Save valuable project time, increase productivity, and streamline your workflow with MicroStation’s default shortcuts! Shortcuts provide easy and quick access ...